+420 775 489 444

Druhy výplní

Amalgám

Jediná výplň hrazená ze zdrav. pojištění (u dospělého člověka). Vzniká smísením rtuti a kovového prášku. Existují různé druhy amalgámu podle tvaru částic a složení kovového prášku (liší se obsah stříbra, cínu, mědi a dalších složek). Kvalitní amalgámy jsou dodávány v kapslích s přesným poměrem prášek : rtuť.Pojišťovna proplácí pouze tzv. nedózovaný amg, který má tyto nevýhody:

 • není zajištěn standardní poměr rtuti, amalgám nemusí mít optimální vlastnosti
 • amalgám snadno koroduje – tzn. zvětšuje objem, okraje výplně po čase „přetékají“ přes okraje zubu, při kousání tak dochází k odštípávání výplně, následnému vzniku nepřesnosti s rizikem vzniku kazu kolem výplně.
 • personál je vystaven riziku kontaminace rtutí

Zhotovení takovéto výplně není v souladu z naším konceptem.

Kvalitní amalgámy mají i v dnešní době řadu výhod.

Výhody amalgámu:

 • Menší technická náročnost zhotovení
 • Lze zhotovit i při defektech zubů pod dásní
 • Nejdelší klinické zkušenosti
 • Největší mechanická odolnost
 • Dobrá leštitelnost – méně na výplni ulpívá zubní povlak
 • Menší náročnost na perfektní hygienu – stříbro obsažené v amalgámu zpomaluje růst bakterií na povrchu výplně
 • Amalgám je ideální pro mezizubní výplně středního rozsahu

Nevýhody:

 • Neváže se na sklovinu ani zubovinu, drží v zubu pouze mechanicky (zaklíněním za podsekřivé okraje zubu).
 • U malých kazů je nutné odstranit i část zdravého zubu, aby výplň v zubu držela.
 • Nelze použít u velkých kazů, kde jsou oslabené hrbolky zubu. Amalgám zde působí jako klín a hrozí tak prasknutí zubu a jeho následná ztráta.
 • Ekologická zátěž životního prostředí – nebylo prokázáno toxické působení amalgámových výplní na zdraví člověka s amalgámovými výplněmi v ústech během jeho života. (K ekologickému problému dochází prokazatelně při kremaci, kdy vlivem vysoké teploty vznikají z amalgámu organické sloučenin rtuti, které se dostávájí do životního prostředí a hromadí se v tělech živých organismů.)
 • Neestetický – nelze použít na přední zuby

Fotokompozitní výplň (výplň v barvě zubu, mechanicky odolná)

Jedná se o materiál vyráběný v různých barevných odstínech a transparencích. Umožňuje estetickou opravu zubu. Skládá se z pryskyřičných monomerů a různých pevných částic (sklo, silika částice, nanočástice). Aby se výplň na zub „přilepila“, je nutné použít speciální adhesivní systém. Během této procedury nesmí být zub kontaminován slinou, jinak může dojít k uvolnění výplně a k následnému vzniku kazu pod výplní. Použití kofferdamu (= izolační membrány na zub) je v tomto případě téměř vždy nutné. Výplň nemůže být aplikována vcelku, protože během tuhnutí (osvitem lampou) dochází ke smrštění materiálu a v zubu by mohlo vzniknout bolestivé pnutí nebo by mohlo dojít ke zlomení hrbolku. Zhotovení kompozitní výplně je proto časově i technicky náročnější.

Výhody:

 • vynikající estetika, lze dosáhnout stejné barvy, jakou má zub, včetně jasu a transparence, výplň nemusí být na zubu patrná
 • Lze použít u předních zubů
 • Maximálně šetrná preparace se zachováním maximálního množství zdravých zubních tkání
 • Vhodné pro malé defekty
 • Vhodné pro krčkové defekty
 • U větších kavit je menší riziko prasknutí hrbolku než u amalgámu i než u skloionomeru

Nevýhody:

 • Naprosto nezbytná je perfektní hygiena, kompozitní výplň nemá žádné „protikazové“ vlastnosti
 • Vysoká náročnost na zhotovení – použití kofferdamu je většíně případů nutností, nelze zhotovit tam, kde není sucho (u hlubokých kazů pod dásní)
 • Časová náročnost zhotovení

Skloinomerní výplň (bílá výplň, mechanicky méně odolná)

Tato výplň je skládá z částic skla a organických kyselin s dvojnou vazbou. Vyrábí se v různých odstínech bílé (bohužel s vyšší opacitou, takže není možné dosáhnout 100% estetiky) . Je vhodná pro dětský chrup. U dospělých je považována vzhledem ke své nízké mechanické odolnosti za výplň provizorní nebo dlouhodobě provizorní.

Výhody:

 • Rychlé tuhnutí, rychle zhotovení, není tak náročná na suché pracovní pole
 • U dětí je výplní první volby
 • Obsahuje fluoridové a stronciové ionty, podporuje tím remineralizaci (má „protikazové vlastnosti“)
 • Přijatelná estetika

Nevýhody:

 • Nedostatečná mechanická odolnost – nelze použít jako definitivní výplň u dospělého člověka